Tera Yatırım
VİOP PROSEDÜR DEĞİŞİKLİĞİ | Tera Yatırım

RESMİ DUYURULAR

VİOP PROSEDÜR DEĞİŞİKLİĞİ

VİOP PROSEDÜR DEĞİŞİKLİĞİ

 

Sayın Yatırımcımız;

 

TAKASBANK tarafından yayımlanan 30.11.2022 tarihli ve 1831 sayılı Genel Mektup ile Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyasası’nda Yürüteceği Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Ve Bu Hizmete İlişkin Takas Esasları Prosedürü’nde birtakım değişiklikler yapılmıştır

  • Tüm pay dayanak varlıklar için maktu bir sicil limiti getirilmiş, diğer dayanak varlıklar için geçerli olan limitler de tarihsel açık pozisyonlar dikkate alınarak gözden geçirilmiştir.
  • Söz konusu maktu limitlerin aşılması halinde ise sınır açık pozisyonun %10'u olarak belirlenmiştir.
  • Bahse konu iki sınırın, yapılacak gün sonu kontrollerinde aynı anda aşılması durumunda ilgili sicilin pozisyon artırıcı emir iletimi kısıtlanacak ve pozisyonları kapatması içinse bir günlük süre verilecektir.
  • Maktu olarak belirlenen limitler piyasa koşulları da gözetilerek ayda bir gözden geçirilecektir.
  • Mevcut durumda her dayanak varlık için MKK tarafından açıklanan fiili dolaşımdaki pay miktarının %3’ü tutarında uygulanan limit, dayanak varlığı pay olan sözleşmeler için de ayrıca dikkate alınacaktır.

Sicil bazında maktu olarak uygulanacak pozisyon limitlerinin yer aldığı Genel Mektup’a linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.takasbank.com.tr/documents/file/Takasbank_Announcement/1831-ae8bce9b-1566-44f1-825c-6e122e8d12eb.pdf

Yeni düzenlemeyle getirilen sicil bazında maktu pozisyon limitleri 04.01.2023 tarihinde yürürlüğe gireceğinden VİOP’ta mevcut olan pozisyonlarınızın toplamının bu limitler çerçevesinde değerlendirilerek yeni pozisyon açılmasına engel olunabileceği veya mevcut pozisyonlarınızın bir kısmının Takasbank veya Borsa İstanbul tarafından talep edilmesi durumunda re’sen kapatılabileceğini bilgilerinize sunarız.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,