Tera Yatırım
Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyet İzni | Tera Yatırım

RESMİ DUYURULAR

Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyet İzni

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2023 Tarih ve E-32992422-205.03.03.-35539 sayılı  Sermaye Piyasası yazısında, Tera Yatırım  Menkul Değerler A.Ş.’nin  Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37-1 sayılı  Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i ve III-39-1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'i uyarınca “Bireysel Portföy Yöneticiliği”  faaliyet izni başvurusu uygun bulunmuş olup, yetkilendirme verilmesi olumlu karşılanmıştır.