Tera Yatırım
Halka Arzlara İlişkin SPK Düzenlemesi | Tera Yatırım

RESMİ DUYURULAR

Halka Arzlara İlişkin SPK Düzenlemesi

Değerli Yatırımcımız,

SPK’nın İlke Kararı uyarınca; hisse senetlerinin ilk halka arzında dağıtımdan hisse alan yatırımcılar için yeni düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Herhangi bir mağduriyet oluşmaması için yeni düzenlemeyi incelemenizi önemle rica ederiz.

Buna göre, hisse senetlerinin ilk halka arzında dağıtımdan hisse senedi alan yatırımcılar; dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren;

  • 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak,
  • Başka yatırımcı hesaplarına virman yapılamayacak, 
  • Borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemi yapamayacaktır.

Payları halka arz edilen ortaklığın mevcut ortaklarının sahip oldukları paylar için (varsa halka arz edilen kısım hariç) bu kısıtlama, izahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

SPK’nın 128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı’na ulaşmak için lütfen tıklayabilirsiniz. https://mevzuat.spk.gov.tr/28ea966c-249c-46ba-952f-d6350fbcc0dc

Saygılarımızla,