YASAL DUYURULAR

Geniş Yetkili Aracı Kurum

6362 sayılı Sermaye piyasası kanunu uyarınca faaliyet izinlerinin yenilenmesi kapsamında Şirketimizin “Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak yetkilendirilmesi sebebiyle,2499 sayılı Sermaye Piyasası kanunu uyarınca Şirketimize verilmiş olan 17.10.2005/348 tarih ve sayılı Alım Satım Aracılığı Yetki belgesi,29.06.2010/300 tarih ve sayılı Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi,15.07.2009/157 tarih ve sayılı Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi ile 26.04.2012/10 tarih ve sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Yetki belgelerimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı ile iptal edilmiştir.