Tera Yatırım
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz Oluyor! | Tera Yatırım
Tera Yatırım

Sermaye arttırımı yoluyla gerçekleşmesi planlanan halka arzın büyüklüğü 1.105.650.000 TL, halka açıklık oranı ise %25,23’tür. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde mevcut ortakların paylarından toplam halka arz edilen payların %20’sine tekabül eden 13.500.000 TL nominal değerli payın dağıtıma tabii tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam 81.000.000 TL nominal payın halka arzı gerçekleşecektir. Bu durumda halka arzın büyüklüğü 1.326.780.000 TL, halka açıklık oranı ise %30,28 olacaktır.

PASİFİK GYO
TERA YATIRIM'IN KONSORSİYUM LİDERLİĞİNDE
HALKA AÇILIYOR

Talep Toplama Tarihleri: 9 – 10 Aralık 2021

Talep Toplama Fiyatı: 16,38 TL

Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı ve Ek Satış Kapsamında Ortak Satışı

Katılım Kodu: PSGYO

Pasifik GYO Tanıtım Filmi

Halka Arz Özeti

Halka Arz Şekli Sermaye Artırımı ve Ek Pay Satışı kapsamında Ortak Satışı
Talep Toplama Tarihleri: 09 - 10 Aralık
Talep Toplama Saati: 10:00 - 17:00
Halka Arz Dağıtım Şekli Talep Toplama / Oransal
Mevcut Ödenmiş Sermaye  200,000,000
Halka Arz Edilecek Pay Adedi  67,500,000
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye 267,500,000
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı 25,23%
Ek Satış Kapsamında Halka Arz Edilecek Pay Adedi * 13,500,000
Ek Satışın Gerçekleşmesi Halinde Halka Arz Edilen Pay Adeti 81,000,000
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı 30,28%Dökümanlar

Pasifik GYO - SPK Onaylı İzahname Görüntüle
Pasifik GYO - Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Görüntüle
Pasifik GYO - Fiyat Tespit Raporu Görüntüle
Pasifik GYO - Esas Sözleşme  Görüntüle
Pasifik GYO - İç Yönerge Görüntüle
Pasifik GYO - Hukukçu Raporu Görüntüle
Pasifik GYO - Fon Kullanım Yeri Raporu Görüntüle
Pasifik GYO - 31.12.2020 tarihli Bağımsız Denetim Raporu Görüntüle
Pasifik GYO - 30.09.2021 tarihli Bağımsız Denetim Raporu Görüntüle
Pasifik GYO - Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı Görüntüle
Pasifik GYO - Merkez Ankara Projesi Değerleme Raporu Görüntüle
Pasifik GYO - İstanbul - Levent Projesi Değerleme Raporu Görüntüle
Pasifik GYO - Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi Görüntüle