Tera Yatırım
Yasal Bilgiler | Tera Yatırım

YASAL BİLGİLER

Kaldıraçlı işlemler, yatırımcılarımızın Spk düzenlemeleri ile belirlenmiş düşük teminatlar”50.000 TL” ve kaldıraç oranları”1/10” kadar işlem yapmalarına olanak veren, piyasa ile aynı yönde hareket edilmesi durumunda yüksek getiri elde edilmesine olanak sağlarken, tersi durumlarda yüksek kayıplara neden olabilen finansal bir piyasadır.

Ancak piyasa koşulları yatırımcının beklentilerinin tersine hareket ettiği durumda teminatının tamamının kaybına neden olabilir. Yatırımcılar Forex piyasasında işlem yapmaya başlamadan önce getirinin yanı sıra yüksek risk içerdiğini de göz önünde bulundurmalıdırlar.

'Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu’ nu görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Gizlilik ve Güvenlik Politikamız hakkındaki ayrıntılar için lütfen tıklayınız.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bildirim için lütfen tıklayınız.

Veri Sahibi Talep Formu için tıklayınız.

Emir gerçekleştirme politikamızı görmek için lütfen tıklayın.

Şu an için herhangi bir müşterinin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda müşteri ile bire bir oluşturdukları türev araçlar hariç olmak üzere borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçları için verilen anlık alım satım fiyat teklifimiz yoktur.

İptal edilen, gerçekleştirilmeyen ve değiştirilenler de dahil olmak üzere elektronik ortamda alınan tüm emirlere ilişkin olarak.

•  İşleme konu varlık,

•  Emir tipi,

•  Emrin alım ya da satım emri olduğu,

•  Emrin fiyat ve miktarı,

•  Emrin alındığı tarih ve zaman,

•  Emrin gerçekleştirildiği tarih, zaman, fiyat ve miktar,

•  Her bir emrin alındığı müşterinin hesap numarası,

•  Emrin gerçekleştirildiği anda elektronik işlem platformunda oluşan fiyat, bilgileri sisteme kayıt edilmekte ve yatırımcılarımız Elektronik İşlem Platformu üzerinden (Tera FX) kullanıcı girişi yaptıktan sonra ulaşabilmektedirler.

Ayrıca 

•  Hesaplarda gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine,

•  Tüm varlık giriş, çıkış ve transferlerine,

•  Kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına,

•  Açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına,

•  Hesaplara tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına,

•  Hesapların teminat durumlarını yine Elektronik İşlem Platformu üzerinden (Tera FX) kullanıcı girişi yaptıktan sonra izleyebilmektedirler.

Müşterilerimize, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak günlük ve aylık olarak bildirimlerde bulunulur.

Aylık bildirimler sözleşmede müşteri tarafından talep ettikleri şekilde kendilerine yapılır ve aşağıdaki bilgileri içerir

•  Alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktar,

•  Kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarları,

•  Açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarları,

•  Aracı kurum nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketler,

•  Hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergiler,

•  Teminat durumları,

 

Günlük bildirimler, her işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü içerisinde, bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde müşterilerin sözleşmede talep ettikleri şekilde kendilerine yapılır. 

Platform bir istemci-sunucu uygulaması olarak inşa edilmiştir ve iletişim kanalı güvenliği için SSL (Internet ağı üzerindeki iletişim güvenliği için kullanılan ve bilgi transferinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayan güvenlik protokolüdür) şifreleme yöntemi ve hizmet sunmak için de yedekli sunucular kullanılmaktadır. Yatırımcının işlem yapabilmesi için işlem platformunun kesintisiz çalışır durumda ve internet bağlantısına sahip olması gerekmektedir.

Türkiye’nin yurtdışı internet çıkışı ile ilgili sorun yaşanması; Bu sorunun ortaya çıktığı durumlarda müşterilerin işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için yetkili personelin telefon numaraları internet sitemizde mevcuttur. İşlemler telefon vasıtası ile kabul edilerek yine telefon vasıtası ile Tera Yatırım dealarlarına iletilir ve gerçekleşmesi sağlanır. İşlemlerde kullanılan Tera Yatırım platformunun işlemez duruma gelmesi; Tera Yatırım platformu aktif/aktif mimaride çalışacak şekilde tasarlanmış olup, kendi içinde yedekli olarak çalışmaktadır. Bütün bu alınan önlemlere karşı sisteme ulaşılamadığı durumların meydana gelebileceği sorunlarda aşağıda ki iş sürekliliği devreye sokulur. Platforma erişimin elektronik ortamda yapılamayacağının tespit edilmesi durumunda Bilgi İşlem Birimi KAS ve Yurtdışı Türev Araçlar Birim Yöneticisi ve üst yönetime bilgi verir. Tera Yatırım yetkili personeline telefon santrali üzerinden iletişime geçilebilir.

Kar/Zarar raporları için burayı tıklayın.

Alt Pazar Risk Bildirimi için tıklayınız.

Yakın İzleme Pazarı Risk Bildirimi için tıklayınız.

Türev Araçlar Risk Bildirimi için tıklayınız.

Piyasa Öncesi İşlem Platformu için tıklayınız.

Yatırım Hizmetler ve Faaliyetleri Genel Risk Bİldirimi Formu için tıklayınız.

İşlem Kuralları Bildirim Formu için tıklayınız.