Tera Yatırım
Yetki Belgelerimiz | Tera Yatırım

Tera Yatırım, birçok lisans ve yetki belgesine sahiptir. Sermaye Piyasa Kurulu'nun 30.12.2014 tarih ve 2014/35 sayılı bülteni ile, şirketimizin Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.

YETKİ BELGELERİ