Tera Yatırım
Gizlilik Politikası | Tera Yatırım

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. WEB SİTESİ GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

Bundan böyle “TERA” olarak anılacak TERA Yatırım Menkul Değerler A.Ş., web sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. Bu nedenle, işbu “Gizlilik Sözleşmesi”, web sitemizi “Site" kullanırken kullanıcılara ilişkin ne tür bilgilerin TERA tarafından alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Ayrıca işbu Gizlilik Sözleşmesi çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizin tarafınızdan nasıl denetlenebileceği ve istediğinizde TERA’ya başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmektedir. Söz konusu bilgilerin, mevcut ve geçerli olan veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve kullanılması için gerekli olan her türlü işlem TERA tarafından yerine getirilecektir.

TERA, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, e-posta, telefon vb.) sizlerden talep etmektedir. Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi ya da bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu hususta açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen hususlarda mutabık olduğunun göstergesidir.

Sitemizi ziyaret ettiğinizde, sistem yönetimi, istatistik ve “back up” uygulamalarının gerektirdiği bazı bilgiler sunucularımızda otomatik olarak depolanacaktır. Bu verilerin arasında Internet servis sağlayıcınızın ismi, bazı durumlarda IP adresiniz, web gezgini yazılımınızın versiyonu, erişim sağlanan bilgisayarın işletim sistemi, bize yönlendiren websitesi, sitemizdeyken ziyaret ettiğiniz diğer siteler ve sitemizi bulmak için kullandığınız arama sözcükleri bulunmaktadır. TERA sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece TERA bünyesinde kullanılmaktadır. Ancak hiçbir kişisel bilgi bu çerçevede kullanılmayacaktır. Bu tür kişiye özel veriler sadece anonimleştirilerek kullanılabilir. TERA söz konusu bilgiler, müşterinin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. TERA’nın bu verileri dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına yönlendirmesi durumunda, verilerin, veri güvenliğine ilişkin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli teknik ve organizasyonel işlemler gerçekleştirilmektedir.

TERA, e-posta adresleri ve müşterilik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, TERA müşterilerine daha özel ve etkin bir deneyim yaşatmak amacıyla grup içi şirketlerle ve iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

TERA, kişisel bilgilerinizi sadece aşağıda belirtilen yasal durumlarda ve yasal prosedürler çerçevesinde 3. kişilere açar:

  • a) Yasal mercilerden bu yönde yazılı bir talep oluşması halinde,
  • b) TERA’nın mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla,
  • c) Müşterilik Sözleşmesinde kabul edilen kurallar çerçevesinde.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece TERA ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece TERA tarafından kullanmaktadır. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Bu site, kullanıcılarının gizliliklerini korumakla sorumludur. Ancak bu sorumluluk, internet ortamının gerektirdiği koşullar içerisinde sağlanan en üst düzey gizliliği içermekte olup, internet ortamında hiçbir zaman tam güvenliğin sağlanamadığı da bilinmesi gerekli hususlar içerisindedir. Site, kullanıcılarının gizlilik haklarınıza saygı duyar ve kullanıcının site vasıtasıyla sağladığı tüm bilgiler saklı tutulur. TERA, üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan sorumlu tutulamaz. Siteye erişerek ve kullanarak TERA’nın Gizlilik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olmaktasınız. Eğer gizlilik sözleşmesi şartları ve site koşullarını onaylamıyorsanız, sitede bulunan formu doldurmamanız gerekir. Siteye eriştiğiniz ve girdiğiniz anda, işbu sözleşmeyi kabul etmiş sayılırsınız. Tüm şartlara rağmen TERA, kişisel bilgilerin TERA sistemlerinden yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez ve TERA’nın online servislerinin kullanılması halinde sistemlerimizde güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm riskleri ve sorumluluğu kabul etmiş sayılırsınız. Ayrıca TERA, kişisel bilgilerinizi TERA’nın sitesine gönderdiğiniz genel ve üçüncü şahıs iletişim ağlarına garanti vermediğini ve bu ağlar üzerinde herhangi bir denetiminin olmadığı unutmamalıdır. Bu site, kullanıcılarını içeriği TERA tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içerebilmektedir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden TERA sorumlu değildir. TERA, bu şekilde bir derleme, kullanım veya ifşadan ötürü ortaya çıkabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. . Başka sitelere ait bağlantıların TERA’nın sitesinde yer alıyor olması, o sitelerin güvenli olduğu anlamına gelmemekte ve tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

Dış sitelere yönlendiren bir bağlantıya tıkladığınızda bu sitelerin 3. şahıslar tarafından hazırlanması ve kontrol edilmesi sebebiyle TERA’nın sorumluluk alanından çıkılmış olduğunu, bu noktadan sonra TERA’nın hiçbir şekilde sorumluluğunun olmadığını kullanıcılar kabul eder. Site kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan TERA sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden TERA’nın izni olsun ya da olmasın TERA’nın sitesine link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle TERA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları TERA’ya aittir. Sitemiz materyallerine ait tüm telif hakları, tescilli marka, patent, fikri ve sınai ve diğer mülkiyet hakları TERA’ya aittir ve TERA’nın hakları saklıdır. Bir kişi ve/veya kuruluş, önceden TERA’dan iznini almadıkça, sitemizin belli bir kısmını başka bir web sitesinde kullanılamaz, başka bir web sitesinin bağlantısını kuramaz.

Sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, bilgi belirteci/çerez ("cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır. Örneğin, çerezler, siteleri ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza göre düzenlememizi sağlayacaktır. Çerezleri yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen tarayıcı/browser'ınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.

TERA bu metin içindeki her türlü bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Bu siteyi kullanarak bu "Gizlilik Sözleşmesi"nde yapılacak her türlü düzenleme ve değişiklik kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Site kanalıyla TERA’ya gönderilen tüm bilgiler, değiştirilmiş şekliyle Gizlilik Sözleşmesi’nin şart ve koşullarına tabidir.

İlgili Kişinin Hakları

Dilediğiniz zaman TERA’ya başvurarak kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak TERA’ya iletebilir, detaylı bilgi almak için TERA’nın internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.