Tera Yatırım
Geniş Yetkili Aracı Kurum | Tera Yatırım

TERA'DAN HABERLER


Geniş Yetkili Aracı Kurum

6362 sayılı Sermaye piyasası kanunu uyarınca faaliyet izinlerinin yenilenmesi kapsamında Şirketimizin “Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak yetkilendirilmesi sebebiyle,2499 sayılı Sermaye Piyasası kanunu uyarınca Şirketimize verilmiş olan Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri
A Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde  Yurt dışında 
A.1 Paylar İzni var -
A.2 Diğer menkul kıymetler  İzni var -
A.3 Kaldıraçlı alım satım işlemleri -  
A.4 Paya dayalı türev araçlar - -
A.5 Pay endekslerine dayalı türev araçlar - -
A.6 Diğer türev araçlar - -
       
B İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde  Yurt dışında 
B.1 Paylar İzni var -
B.2 Diğer menkul kıymetler  İzni var -
B.3 Kaldıraçlı alım satım işlemleri -  
B.4 Paya dayalı türev araçlar İzni var İzni var
B.5 Pay endekslerine dayalı türev araçlar İzni var İzni var
B.6 Diğer türev araçlar İzni var İzni var
       
C Portföy aracılığı faaliyeti Yurt içinde  Yurt dışında 
C.1 Paylar İzni var İzni var
C.2 Diğer menkul kıymetler  İzni var İzni var
C.3 Kaldıraçlı alım satım işlemleri İzni var -
C.4 Paya dayalı türev araçlar İzni var -
C.5 Pay endekslerine dayalı türev araçlar İzni var -
C.6 Diğer türev araçlar İzni var -
       
   Yurt içinde 
D Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti -  
E Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti -  
F Halka Arza Aracılık Faaliyeti    
F.1 Aracılık yüklenimi İzni var  
F.2 En iyi gayret aracılığı İzni var  
G Saklama Hizmeti    
G.1 Sınırlı Saklama Hizmeti İzni var  
G.2 Genel Saklama Hizmeti -  
10.12.2020 tarihli, 12634 nolu SPK Yetki Belgesi